Poezijos pavasaris Karmėlavoje


Poezija-tai jaunystė, pavasaris-žydinčios alyvos. Kaip rašė Tomas Venclova "pro žievę, net užsimerkęs tu beveik matai atsparią, siaurą, paskutinę rievę. O jaunas žmogus-tai medžio šerdis".

Šią kasmetinę tradicinę poezijos šventę organizavo Karmėlavos bendruomenės "Židinys" valdybos nariai, jos pirmininkas Raimondas Jokimčius, renginį vedė meno vadovė Neringa Tarvydaitė.

Kaip Karmėlavos maironiečiai šventė Jurgines Biržuose


Balandžio 24 dieną, ankstyvą rytą, mūsų entuziastų būrelis išskubėjo į Biržus, į Lietuvos maironiečių sambūrį. Ten susirinko apie penki šimtai Lietuvos maironiečių draugijos narių.

Stovykla vaikams


Birželio 1-19 d. organizuojama dieninė vasaros stovykla vaikams. Stovyklos metu vaikai turės galimybę patobulinti anglų kalbos įgūdžius bei įgyti ispanų kalbos pagrindus. Daugiau informacijos rasite čia: http://poliglote.lt/lt/camps/

Lina Stravinskaitė

Poezijos pavasaris 2015


Š.m. gegužės 17 d. 13 val. ( po Sumos Mišių) Karmėlavos Šv. Onos parapijos koplyčioje vyks "Poezijos pavasario " popietė.

Dalyvauja:
1. Karmėlavos B.Buračo gimnazijos moksleiviai
2. Karmėlavos bendruomenės poetai.
3. Koncertuos Kaišiadorių raj. Palomenės sen.Zūbiškių bendruomenės centro moterų ansamblis (Vadovė Valerija Jankauskienė).

Popietę veda Neringa Tarvydaitė

Rengėjai:
Karmėlavos BC "Židinys" ir Karmėlavos parapija

Data: 
2015-05-17 13:00

Nemokama regos patikra


KLAIPĖDOS OPTIKŲ CENTRAS
PRISTATO IŠSKIRTINĮ PASIŪLYMĄ JUMS
NAUJIENA !!!

2015 metų gegužės mėn. 19 d., KARMĖLAVOS SENIŪNIJOS ADMINISTRACINIO PASTATO SALĖJE nuo 11:30 iki 13:30 val., NEMOKAMAI bus tikrinamas regėjimas.
Po patikros bus galima įsigyti
• Akinius iš nemokamos rėmelių kolekcijos - jums kainuotų tik akinių lęšiai ir darbas;
• Pagamintus akinius;
• Užsakomuosius akinius (arba užsisakyti akinius pagal receptą);
• Saulės akinius;
• Tap pat matuosime akispūdį, (glaukomos ir kataraktos profilaktikai rekomenduojama tikrintis akispūdį kartą metuose, 6,00 Eur, 21,00 Lt.).

Moksleiviai eina europinio mąstymo link


Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos mainai su Italijos Crema miestelio gimnazija Istituto Tecnico Pacioli di Crema vyksta jau kelinti metai. Bendradarbiavimas prasidėjo bendru Comenius projektu ir išaugo į šiltus draugiškus santykius ir kasmetinius moksleivių mainus. Šiemet mainuose dalyvavo šešiolika 9 – 12 klasių mūsų gimnazijos mokinių.

DĖMESIO RAMUČIŲ GYVENTOJAMS!


Tvarkysim, gražinsim savo gyvenvietę. Po talkos-dešrelių kepimas ir barbekiu.

Planuojame:
- visi iki 12 val. tvarkome savo gatves ir žalias erdves, po 12 val. renkamės prie Mokyklos ir tvarkome parką;
- 14 val. prie Mokyklos visi kartu kepame dešreles/barbekiu. Gros kaimo kapela. Grilines ir dešreles atsinešame patys. Iki susitikimo!

Karmėlavos bendruomenė atsigręžė į praeitį, į etnokultūrą, į etnografinius regionų savitumus


Karmėlavos bendruomenės "Židinys" pirmininkas Raimundas Jokimčius deda daug pastangų, kad kultūra keltų visų mūsų sąmoningumą, kad išsaugotų ir gerbtų istorinę Karmėlavos atmintį, tradicijas, papročius, kuriantį žmogų. Ramučių kultūros centro direktorė Violeta Armolaitienė telkia bendruomenę, daug dėmesio skiria vaikų ir jaunimo auklėjimui, jų ryšio su gimtąja žeme stiprinimui.

Kūrybiškumo ugdymas kūno kultūros veikloje, taikant netradicines priemones


Balandžio 16 dieną Kauno rajono Karmėlavos lopšelyje - darželyje "Žilvitis" vyko metodinė diena "Kūrybiškumo ugdymas kūno kultūros veikloje, taikant netradicines priemones". Metodinėje dienoje dalyvavo ir savo patirtimi dalinosi pedagogės iš Kauno rajono lopšelių –darželių: Babtų, Lapių, Kulautuvos, Domeikavos, Garliavos "Obelėlės", "Eglutės", Noreikiškių "Ąžuolėlio", Panevėžiuko pagrindinės mokyklos, Ilgakiemio, Viršužiglio mokyklos – darželio.

Dėl vietos bendruomenės lėšų panaudojimo


Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-04-01 įsakymu Nr. ĮS-574 Karmėlavos seniūnijai skirta 4424 euro, kurie turi būti išleisti tenkinant vietos bendruomenės viešuosius poreikius.Kviečiame seniūnijos gyventojus iki 2015-05-20 teikti pasiūlymus apie lėšų panaudojimą seniūnijos gerovei. Pasiūlymai priimami Karmėlavos seniūnijos raštinėje ir el. paštu: seniunija@karmelava.krs.lt
Su pasiūlymu turi būti pateiktas kainininkas.

Karmėlavos seniūnija

Surinktas turinys