Dėl gatvių apšvietimo lempų keitimo


Karmėlavos seniūnija planuoja keisti perdegusias gatvių apšvietimo lempas.

Prašome informuoti seniūniją tel. (8 37) 39 92 55, jeigu Jūsų gatvėje yra perdegusių lempų.

Karmėlavos seniūnas Šarūnas Šukevičius

Parengtas „Karmėlavos mstl. Pušyno gatvės dalies prie Pušyno Nr. 19G ir Nr. 19H rekonstravimas“ projektinis pasiūlymas


Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis parengtas „Karmėlavos mstl. Pušyno gatvės dalies prie Pušyno Nr. 19G ir Nr. 19H rekonstravimas“ projektinis pasiūlymas.
Duomenys apie suprojektuotą statinį yra šie:
Adresas: Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Karmėlavos mstl. Pušyno gatvės dalies prie Pušyno Nr. 19G ir Nr. 19H

Data: 
2015-04-02 17:30

Kvietimas teikti paraiškas verslo projektams


Kauno rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti vietos projektų paraiškas pagal Kauno rajono vietos plėtros 2007–2013 m. strategijos II prioriteto 2.2. priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“.

Priede – Kvietimas Nr. 06 ir „Specialiosios taisyklės pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal vietos plėtros strategijos „Kauno rajono vietos plėtros 2007–2013 m. strategija“ prioriteto „Ekonominės veiklos įvairinimas, panaudojant vietos išteklius“ priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“.

NORDPLUS projektas „Jaunasis verslininkas – nuo pirmojo žingsnio iki nuosavo verslo“


Kovo 2 – 6 d. gimnazijoje vyko antras projektinis susitikimas. Atvyko moksleiviai bei mokytojai iš Latvijos, Estijos ir kartu su grupe gimnazijos moksleivių lankėsi įmonėse, kūrė verslo planus.
Kovo 2 d. vyko Tarptautinis Mokomųjų mokinių bendrovių konkursas, kuriame dalyvavo Latvijos Bauskas Valsts gimnazijos, Estijos Antsla gimnazijos ir Kauno rajono mokyklų Mokomosios mokinių bendrovės.

Seniūnaičių sueiga 2015 m. kovo 9 d. 18 val.


KARMĖLAVOS SENIŪNIJOS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS DARBOTVARKĖ

2015 m. kovo 9 d. 18 val.
Karmėlavos seniūnijos patalpose

1. Dėl žemės visuomenės poreikiams.
2. Dėl gatvės pavadinimo suteikimo.
3. Dėl greitį ribojančių kalnelių ir veidrodžio įrengimo Gėlių g., Ramučių k.
4. Dėl paramos suteikimo.
5. Dėl Baldininkų gatvės asfaltavimo.
6. Kiti klausimai.

Karmėlavos seniūnija

Data: 
2015-03-09 18:00

Asbestinių stogų dangos keitimas


Nuo kovo 2 d. pradedamos rinkti paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos veiklą "Asbestinių stogų dangos keitimas".

Pagal šią veiklą remiamas kaimo vietovėje esančių gyvenamųjų namų, priklausančių fiziniams asmenims, asbestinių stogų dangos keitimas. Finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Didžiausia paramos suma vienam projektui negali būti didesnė nei 2 tūkst. eurų.

Vasario 16 d. šventė Karmėlavos seniūnijoje


Jau ketvirtus metus Karmėlavos bendruomenės centras „Židinys“ deda daug pastangų ir rėmėjų suaukotų lėšų, kad Nepriklausomybės dienos šventė Vasario 16 d. būtų turininga ir įsimintina. Kaip ir ankstesniais metais šventė vyko Ramučių kultūros centre. Kad šventė būtų dar gražesnė ir iškilmingesnė daug nuveikė Ramučių k. c. renginių organizatorius Gintaras Vidmantas.

Kovo 7 d. Kaziukas ir blusų turgus RAMUČIUOSE!


Mieli Gyventojai,

Kovo 7 dieną nuo 11:30 iki 14:00 vyks Kaziukas ir blusų turgus Ramučių kultūros centre. Pirmą kartą renginys organizuojamas kartu su Ramučių bendruomenės savanoriais ir Ramučių kultūros centru.

Data: 
2015-03-07 11:30

Paroda "Lietuvos pilys" Karmėlavos darželyje


Karmėlavos darželio lopšelio "Žilvitis" bendruomenė kasmet ieško naujų idėjų, formų, stengdamasi sudominti vaikus krašto tradicijomis bei papročiais, norėdama uždegti vaikų širdelėse meilę savo šaliai. Kiekvienam vaikui geriausias pavyzdys yra tėvai, todėl, laukdami Lietuvos gimtadienio, visus tėvelius pakvietėme dalyvauti pačių rankomis padarytų pilių parodoje. Daugelis tėvų aktyviai įsijungė į veiklą, parodydami nepaprastą kūrybiškumą ir kruopštumą.

Respublikinio ikimokyklinio ugdymo įstaigų "Žilvitis" piešinių paroda ,,Lietuva šalelė mano“


"Visa ko pradžia, man atrodo, yra ten, toli vaikystėje, kur žmogus
pirmą kartą suprato, kad pasaulyje jis gyvena ne vienas, kad jo rankos,
ir širdis prisako ką nors nuo skausmo, prievartos, melo.
Kad jis privalo būti žmogumi".

J. Mickevičius

Kauno r. Karmėlavos lopšelyje darželyje nuo vasario 16 d. iki kovo 25d. vyksta Respublikinio ikimokyklinio ugdymo įstaigų "Žilvitis" piešinių paroda "Lietuva šalelė mano" .

Surinktas turinys