Dėl smurto artimoje aplinkoje


Smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims užtikrinama galimybė nemokamai naudotis emocinės pagalbos tarnybų paslaugomis.

„Pagalbos moterims linija“, tel. 8 800 66 366, el.p. pagalba@moteriai.lt.

Darbo laikas – kiekvieną dieną nuo 10 iki 21 val. Nuo balandžio 1 d. – visą parą.

„Vilties linija“, tel. 116 123, el.p. vilties.linija@gmail.com, kiekvieną dieną visą parą.

Asociacija „Kauno moterų draugija“, tel. 8 603 89 833., el.p.kmd.asoc@gmail.com

Seniūnaičių sueiga 2016 m. vasario 9 d. 18:00 val.


KARMĖLAVOS SENIŪNIJOS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS DARBOTVARKĖ

2016 m. vasario 9 d. 18:00 val.
Karmėlavos seniūnijos patalpose

1. Dėl kelio ženklų įrengimo.
2. Dėl garažo pastatymo Karmėlavos II k., Vilniaus g. 1A.
3. Dėl šviesoforo įrengimo Karmėlavos II k., Vilniaus g. prie pėsčiųjų perėjos.
4. Dėl atliekų aikštelės Karmėlavos II k., Vilniaus g. prie 6 namo.
5. Kiti klausimai.

Karmėlavos seniūnija

Informacija moksleiviams ir jų tėveliams (globėjams) dėl Neformaliojo vaikų švietimo programų pasirinkimo


Siekiant sudaryti geresnes sąlygas mokyklinio amžiaus vaikų užimtumui, socializacijai ir gebėjimų plėtotei, šiais metais Neformaliajam vaikų švietimui taip pat bus skiriamas dalinis finansavimas – krepšelis – vienam mokiniui vidutiniškai 15 eurų per mėnesį. NVŠ krepšelis skiriamas 9 mėnesiams.
Kviečiame moksleivius ir jų tėvelius (globėjus) registruotis į patvirtintas Neformaliojo vaikų švietimo programas.
Iš pateikto sąrašo vienas moksleivis gali rinktis tik vieną programą ir registruotis nurodytais kontaktais e. paštu ar telefonu.

Kaip elgtis per potvynį


Kvietimas į renginį 28 d. (ketvirtadienį)


Kviečiame dalyvauti fizinio aktyvumo projekto I-ojo etapo baigiamajame renginyje. Kauno rajono gyventojų fizinio aktyvumo skatinimui buvo sukurta fizinio aktyvumo skatinimo programa – nuotolinio mokymo užsiėmimai, kurie kartą per savaitę (spalio-gruodžio mėn.) buvo transliuojami iš Lietuvos Sporto Universiteto.

Sausio 28 d. (ketvirtadienį) pristatysime projekto I-ojo etapo rezultatus ir II-ojo etapo programą. Renginio dalyviai galės sudalyvauti treniruotėje, kurią ves Joana Bartaškienė.

Samsung „Išmanioji klasė“


Apie projektą

Siekdama tobulinti mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetenciją ir kurti mokyklose motyvuojančią, kūrybiškumą skatinančią mokymosi aplinką, kompanija „Samsung Electronics Baltics“ kartu su programa „Renkuosi mokyti!“ bei Kauno technologijos universitetu kvietė aktyvius Lietuvos mokytojus dalyvauti nemokamuose mokymuose „Samsung Mokykla ateičiai“.

Mūsų gimnazijoje

Prekybos centras Express Market Karmėlavoje laikinai uždaromas


Informuojame, kad prekybos centras Express Market Vilniaus g. 54, Karmėlavoje nuo 2016 m. sausio 20 d. iki 2016 m. vasario 19 d. uždaromas remontui.

Karmėlavos seniūnija

Netradicinė edukacinė veikla Karmėlavos seniūnijos bibliotekoje "Skirtukas mano ir draugo knygelei"


Sausio 15 dieną Karmėlavos lopšelio - darželio "Žilvitis" ikimokyklinukai dalyvavo netradicinėje edukacinėje veikloje "Skirtukas mano ir draugo knygelei". Veiklos pradžioje vyr. bibliotekininkė Daiva Jankauskienė supažindino vaikus su bibliotekos lankytojų taisyklėmis, su knygelių išdavimo ir grąžinimo tvarka. Papasakojo, kaip reikia elgtis su knygelėmis bibliotekoje ir namuose, kad knygeles reikia branginti ir saugoti. Vaikai prisiminė girdėtas pasakas, aptarė mėgstamiausius pasakų herojus.

Labdaros aukcionas „Atverkime širdis“


Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos Mokinių taryba pakvietė gimnazijos bendruomenę dalyvauti labdaros aukcione. Jo metu surinktos lėšos numatytos skirti vieno ar keleto mokinių šeimai.

Bendradarbiavimas su tėvais padeda siekti ugdymo(si) kokybės


Namai ir ugdymo įstaiga yra du svarbiausi vaikų pasauliai, kurie kasdieną turi vienas kitą papildyti. Kai tėvai noriai bendradarbiauja su ugdymo įstaiga, jų vaikams geriau sekasi, jie jaučiasi saugesni.

Surinktas turinys