"Sušaudyti žodžiai"


Gegužės 5 dienos saulėtą popietę Ramučių kultūros centro organizuojamame renginyje Vytauto Didžiojo karo muziejaus padalinio pogrindžio spaustuvėje „ab“, kaip ir kasmet, susirinko neabejingi tautos istorijai, lietuviškam žodžiui ir kalbai Kauno rajono gyventojai.

Šiais metais buvo prisimintas Irenos Petkutės – partizanės, partizaninių leidinių redaktorės, eilėraščių autorės neeilinis gyvenimas, visuomeninė veikla ir tragiška auka tautai. Irenos Petkutės žodžiais jautriai ir įtaigiai kalbėjo visų mylima aktorė Virginija Kochanskytė. O žodžio galią savo giliomis dainomis papildė jauna dainuojamosios poezijos atlikėja Eglė Sirvydytė, kuri renginį stebėjusį jaunimą privertė giliau susimąstyti apie tragišką Lietuvos istorijos laikotarpį. Meninės kompozicijos kulminacijoje visų žiūrovų tylos minute ir Lietuvos šaulių sąjungos Vytauto Didžiojo šaulių 2 – osios rinktinės simbolinėmis salvėmis buvo pagerbtas visų žuvusiųjų už Lietuvos laisvę atminimas. Renginio pradžioje ir pabaigoje susirinkęs jaunimas, instruktuojamas spaustuvės įkūrėjo Vytauto Andziulio, turėjo galimybę išmėginti to laikmečio autentišką spausdinimo techniką, spausdinti tekstus su vis dar veikiančia spausdinimo mašina.

Siekiant svečius „perkelti“ į skurdžią partizaninę kasdienybę, visi susirinkusieji buvo vaišinami lauže keptomis bulvėmis, kurios priminė nostalgiškus vaikystės laikus.

Šiuo jaukiu renginiu dar kartą buvo primintas nesavanaudiškumo, patriotizmo ir pasiaukojimo pavyzdys ne tik jaunajai kartai...

Režisierė Aistė Rudavičienė