Nebijokime klysti – seminaro Graikijoje patirtis


Baimė suklysti, dairymasis į aplinkinius („Ką pasakys kaimynai, bendradarbiai“) žlugdo kūrybiškumą ir įtvirtina status quo būseną. Deja, naujų idėjų ir požiūrių baimė labai būdinga ir šiuolaikiniam Lietuvos ikimokykliniam ugdymui. Karmėlavos lopšelis – darželis „Žilvitis“ yra išimtis, nes mes laikomės taisyklės „kas nedirba – tas neklysta“. Tai įrodo ir tai, kad Karmėlavos darželis, nepaisant įvairiausių kliūčių, nuolat koordinuoja ir organizuoja tarptautinius Erasmus, Nord Plus ir e-Twinning projektus.

Gegužės mėnesį auklėtojos ekspertės Jolantos Varanavičienės koordinuojamo Erasmus KA2 projekto „Vaikų misija: Europa be sienų“ dalyviai, mokytojai iš Prancūzijos, Turkijos, Italijos, Portugalijos, Airijos, Reunion salos ir Graikijos, susitiko seminare Atėnuose.

„Vaikai neturi mąstymo rėmų ir baimių suklysti. Mes, suaugusieji, išmokome juos bijoti klaidų“ – tokiais žodžiais seminarą pradėjo Graikijos ΔΕΣ – Διαδραστικό Ευρωπαϊκό Σχολείο (DES) interaktyvios mokyklos tarptautinių projektų vadovas Petros Georgiakakis. Seminare diskutuota apie drąsą klysti ir ieškota naujų, interaktyvių ugdymo būdų. Šios mokyklos įkūrėja Billie Riga yra išskirtinė asmenybė, aktyvi, energinga ir veržli moteris, kurios žodyne nėra žodžio „negaliu“. Nebijojimo klysti ir laisvės įgyvendinti savo idėjas filosofijos laikomasi DES mokyklose. Mokyklos fojė ant sienos didžiulėmis raidėmis šviečia žodžiai su akivaizdžia gramatine klaida „WEDO MISTAKES“ (angl. „mes darome klaidas“). Taip padaryta sąmoningai, siekiant skatinti vaikus ir mokytojus būti aktyviais ir nebijoti klysti.

DES yra dvikalbė mokykla – ugdomosios veiklos paraleliai vedamos anglų ir graikų kalbomis. Ugdytiniai yra pasiturinčių Atėnų ir Kipro verslininkų, diplomatų bei televizijos ir kino žvaigždžių atžalos, todėl reikalavimai vaikų saugumui bei ugdymo kokybei yra nepaprastai dideli. Ugdytiniai dažnai turi nuosavus asmens sargybinius, kurie vaikų laukia mašinose šalia mokyklos. Didžiulis dėmesys skiriamas vaikų individualiam ugdymui. Vaikai gali rinktis įvairių muzikos instrumentų individualias pamokas, visuomet atsižvelgiama į vaikų nuomonę. Mokykla turi ir savo ūkį, kuriame laiko du asilus, vištų, turi savo daržą.

Seminaro dalyviai, mokytojai iš aštuonių Europos šalių, turėjo pravesti edukacines veiklas vaikams. Didžiulis iššūkis buvo tai, kad pagal mokyklos kūrybiškumo koncepciją, veiklai pasiruošti iš anksto neturėjome galimybės. Reikėjo improvizuoti vietoje, atsižvelgiant į tos dienos vaikų poreikius ir jų aktyvumo lygį. Lietuvių komanda savo užduotį įvykdė puikiai. Vaikai šoko, žaidė lietuvių liaudies žaidimus. Beje, maloniai nustebino vaikai, kurie ne tik sveikinosi lietuviškai, bet ir mokėjo pasakyti „Mano vardas yra...“. Supratome, kad dvikalbis ugdymas atveria nepaprastai dideles galimybes kalbų mokymuisi jau ankstyvajame amžiuje. Lietuvoje dar vis gajus stereotipas, kad pirmiausia vaikas turi išmokti gimtąją kalbą, o vėliau jau pradėti mokytis užsienio kalbų. Deja, naujausi tyrimai (ir asmeninė ugdymo praktika) rodo, kad vaikai kalboms imliausi yra savo jautriaisiais periodais ankstyvojoje vaikystėje. Lietuvoje, deja, vaikai per vėlai pradeda mokytis užsienio kalbų. DES mokykloje vaikai graikų, anglų (ir prancūzų) kalbas vaikai girdi natūralioje aplinkoje, t.y. jie nėra mokomi akademiškais metodais. Pasak auklėtojos metodininkės Elenos Zavodskienės, didelį įspūdį paliko tai, kad pamokos vyksta įvairiose vietose: kieme, po medžiais vaikai mokosi groti, piešia, dirba planšetėmis. Nors ir privatus darželis, tačiau aplinka labai paprasta: kieme kalneliai iš padangų, tvoros iš palečių, šiltnamis, asiliukai.... Lopšelio erdvės mažos, jaukios ir daug kiemo žaislų. Auklėtojos padėjėjai Audronei Butkuvienei didžiausią įspūdį padarė vaikams suteikta kūrybinė laisvė, bei profiliuotai įrengtos mokyklos erdvės. „Vadovė taip pat pasitiki pedagoais, o tai leidžia laisvai kurti, tuo pačiu jaustis atsakingais už ugdomą vaiką“ – teigia Audronė. Auklėtojos padėjėja Virginija Kurauskienė pastebėjo, kad aplankyta mokykla tikrai atitinka projekto credo „vaikystė be sienų“. Vaikai mokosi, žaidžia, groja visur: kieme ant solelio, po medžiais - ugdymas vyksta visur, ne tik klasėse ar darželio grupėse. Beje, pasak Virginijos, mokytojai atrodo laimingi, laisvi ir mylintis savo darbą. Kažin, ar visi mūsų darželiai sudarytų tokį įspūdį pašaliniam žmogui.
Susimąstyti verta.

Nepaisant įtemptos seminaro dienotvarkės, turėjome laiko apsilankyti Atėnuose. Seminaro dalyviams buvo pravesta informatyvi ekskursija Akropolio muziejuje. Be to, klausėmės graikų liaudies dainų, šokome graikiškus šokius, ragavome tradicinius valgius ant jūros kranto. Svarbiausia tai, kad suvokėme, jog be klaidų nebus pažangos, jog klaidų baimė žlugdo asmenybės kūrybiškumą, jog klysti yra žmogiška.

Supratome, kad kiekvieną dieną žmonės padaro didesnių ar mažesnių klaidų ir patiria nesėkmių, tačiau jos neturi kelti nusivylimo ir nepasitikėjimo savimi. Klaidos turi skatinti tiek mokytojus, tiek vaikus tobulėti. Visi žmonės turi trūkumų ir iš tiesų būtent jie daro mus unikaliais ir išskirtiniais. Nereikia bijoti žengti klaidingą žingsnį ir vengti bet kokios rizikos, praplėsti komforto zoną ir išlįsti iš šešėlių. Reikia išmokti vertinti klaidas ir nesėkmes kaip likimo dovanas, padedančias augti kaip asmenybei ir eiti gyvenimo keliu.

Jolanta Varanavičienė
Karmėlavos l/d „Žilvitis“ auklėtoja ekspertė