Kugelinė 2017


Paskutinį lapkričio šeštadienį, lapkričio 25 d. praūžė ir prašurmuliavo, jau tradicine švente Karmėlavos seniūnijoje tapusi, "Kugelinė". Pirmoji Kugelinė įvyko tuometinės Ramučių kultūros centro direktorės, BC „Židinio“ narės, Astos Bagužienės iniciatyva. Norime pasidžiaugti, kad Karmėlavos bendruomenės centras „Židinys“ sėkmingai tęsia šią prieš 4 metus pradėtą, lietuvišką kultūrą puoselėjančią, tradiciją. Siekiant kartu maloniai praleisti laiką, pasidalinti išradingumu ir gera nuotaika į šventę kviečiamos aplinkinių seniūnijų bendruomenės ir vietos gyventojai. Šiais metais kiekviena bendruomeninė komanda turėjo pagaminti Tradicinį Lietuvišką patiekalą (šaltą arba karštą); paruošti trumpą, linksmą ir šmaikštų bendruomenės ir patiekalo pristatymą, patiekalą pateikti degustacijai (komisijai ir kitoms bendruomenėms) bei parengti po vieną lietuvių liaudies žaidimą (ar komandinę užduotį) kitiems dalyviams.

Renginį pradėjo itin gausus bendruomenės centro „Židinys“ (pirmininkas R. Jokimčius) būrys, sudainavęs naują „Kugelinės“ himną, kurį sukūrė nauji, tik įsilieję į „Židinio“ gyvenimą, nariai – Nijolė ir Valentinas Kalinauskai.

Kugelinėje 2017 dalyvavo mūsų bičiuliai – Kauno Petračiūnų bendruomenės centras ir jų choras „Monte Pacis“ (vad. A. Paulauskas), džiuginęs visu nuostabiomis dainomis bei Užusalių bendruomenė „Santarvė“ (R. A. Kulikova), kaip visada išskirtinai pasipuošusi tautiniais drabužiais. Siekiant į bendruomeninį gyvenimą sutelkti kuo daugiau vietos gyventojų, buvo nutarta šiemet į šventinį organizavimo šurmulį įtraukti Karmėlavos seniūnijos seniūnaičius. Šiemet seniūnaičiai subūrė dvi komandas – „Vieninga Rykštynė“ (seniūnaitė G. Viršilienė, subūrusi itin gausią, vieningą ir linksmą komandą) ir „Jungtinė Karmėlavos seniūnaičių komanda“ (seniūnaitės L. Juozelskienė ir J. Mačiulytė), pamaloninusi gomurį tikrį žemaitišku kąstiniu su karštomis bulvėmis ir nustebinusi nuostabiu jauniausios dalyvės - Kotrynos Juozelskytės – pasirodymu, kuri itin išraiškingai padeklamavo eilėraštį apie bulvę ir buroką.

Komisijos nariais tradiciškai buvo Karmėlavos seniūnijos organizacijų atstovai. Karmėlavos seniūnė – Violeta Armolaitienė, Balio Buračo gimnazijos direktorė – Rima Kuktienė, Balio Buračo gimnazijos direktorės pavaduotoja - Jurgita Stripeikienė ir Karmėlavos girininkijos girininkas, Kauno rajono savivaldybės tarybos narys – Jonas Mačiulis. Visos komandos taip išradingai ir puikiai pasiruošė, kad komisijai teko itin nelengva užduotis, skirstant prizines vietas. Po ilgų diskusijų buvo nuspręsta, kad visos komandos vertos pirmos vietos. Gimnazijos direktorė Rima Kuktienė padėkojo Kugelinės 2017 organizatoriams – Karmėlavos seniūnijos bendruomenės centro „Židinys“ savanoriams už puikiai suorganizuotą šventę ir lietuviškų tradicijų puoselėjimą ir skyrė namų darbų užduotį Kugelinės 5-rių metų jubiliejui – vieną iš komandų turi sudaryti lietuvių išeivių bendruomenės atstovai.


Išsiaiškinus varžytuvių nugalėtojus, į salę įvažiavo "Židinio" dovana visiems dalyviams - skaniausias pasaulyje, tiesiog burnoje tirpstantis kugelis, kurį tradiciškai kepė Džeirana Krainova ir Sigitas Ruželė.


Šventę paįvairino Ramučių kultūros centro atlikėjai: puikusis moterų šokėjų kolektyvas „Saulėgrąža“ (vad. R. Juzulėnienė) ir šaunioji Liaudiškos muzikos kapela ‚Zversa“ (vad. R. Petkevičius). Atlikėjų dėka šventė įgavo šiltesnį atspalvį ir pasibuvimas kartu visiems dalyviams būvo smagus bei linksmas.

Renginį išradingai, nepakartojamai ir šmaikščiai vedė bendruomenės centro „Židinys“ narė Asta Kemzurienė. Jos pasirodymą galima drąsiai vadinti metų atradimu.


Visi išsiskirstėme gera nuotaika. Neatsisveikinome, o sakėme vieni kitiems, iki kitų kartų. Dar ilgai ausyse skambės puiki muzika, burnoje jausime įvairių patiekalų skonį, prisiminsime visų dalyvių šypsenas veide ir gerą nuotaiką.

Taip dėkojame visiems kitiems „Židinio“ savanoriams, prisidėjusiems prie šios puikios, suburiančios vis didesnį būrį dalyvių, šventės: Marytei Mačiulienei už nepakartojamo skonio naminę girą, Giedriui Tamašui už muzikos ir garso reguliavimą šventės metu, Alinai ir Ernestui Klimantavičiams, Jūratei ir Vidmantui Kajokams, Elenai Zavodskienei ir daugeliui kitų už organizacinius darbus. Atskirai dėkojame TAU studentėms – Genovaitei Noreikienei ir Liucijai Misevičienei.

Bendruomenės centro „Židinys“ narės:
seniūnaitė Genovaitė Viršilienė ir Rima Šuliokienė