Popietė –susitikimas „Jiems reikėjo tik laisvės“, skirta patizano, brigados generolo Adolfo Ramanausko – Vanago 100-sioms gimimo metinėms paminėti


2018 metai ypatingi mūsų tautai, istorijai: Valstybingumo šimtmetis, filosofo Vydūno 150-osios gimimo metinės, partizano A. Ramanausko-Vanago gimimo šimtmetis, Lietuvos valstybinės vėliavos sukūrimo šimtmetis.

2018 m.balandžio 26 d. Karmėlavos seniūnijos salėje įvyko popietė – susitikimas „Jiems reikėjo tik laisvės“, skirta partizano A.Ramanausko – Vanago 100-čiui pažymėti. Šį renginį ėmėsi organizuoti istorijos mokytoja V.Čerkašinienė drauge su miestelio bibliotekos vedėja D.Jankauskiene, talkino Kraštotyros būrelio nariai, dvyliktokės V.Damašaitė ir D.Stonytė.

Istorijos mokytoja V.Čerkašinienė pristatė sudėtingą labai drąsaus piliečio, karininko, partizano A.Ramanausko – Vanago kovos kelią pasipriešinime prieš neteisėtą Lietuvos okupaciją. Ypatingą gimnazistų dėmesį mokytoja atkreipė į tai, kaip sąmoningai partizanas A.Ramanauskas - Vanagas paaukojo savo gyvybę už Tėvynės laisvę. Kokia svarbi ir prasminga ši auka yra šiandienos lietuviams, pasisakė I a klasės mokinys J.Kupreščenkovas. Juliaus tėtis – Lietuvos kariuomenės karininkas, todėl jam šie dalykai labai artimi.

Popietėje 4 b klasės mokinė E.Janulytė širdingai atliko partizanų, tremtinių dainas. Saksafonu grojo 7 b klasės mokinys R. Karžinauskas

Labai svarbus popietėje buvo susitikimas su buvusiu mūsų mokyklos mokiniu, kariniku, šiuo metu tarnaujančiu Lietuvos karinėse Oro pajėgose R. Ramansevičiumi. Renginyje dalyvę 8 ir I klasių mokiniai su didžiuliu susidomėjimu klausėsi karininko pasakojimo apie jo karinę misiją Afganistane, papildomas studijas Čikagoje baigus Karo akademiją Lietuvoje, dabartinę veiklą vadovaujant Karinių Oro pajėgų padaliniui. R.Ramansevičius įdomiai ir jaunimui suprantamai pristatė Lietuvos Karines Oro pajėgas, jų reikšmę stebint ir kontroliuojant išorinę NATO sieną su Rusija ir Baltarusija. Mokiniai domėjosi karininko profesija, matyt, vaikams jau rūpi galimybės tapti karininkais. Visus sužavėjo mėlyna Ryčio uniforma, papuošta valstybiniais apdovanojimais. Svarbiausia, žinoma, buvo tai, su kokia meile ir atsidavimu Rytis pristatė savo tarnybą, profesiją, Lietuvos pasiekimus NATO ir gynyboje.

Karmėlavos seniūnė V.Armolaitienė dėkodama svečiui, gimnazistams ir mokytojams, taip gausiai susisirinkusiems į popietę, įteikdama padėkos raštus teigė, kad karininko R.Ramansevičiaus pilietiškumas, siekis kuo geriau atlikti pareigą Tėvynei – ne menkesnis žygdarbis nei partizanų pasipriešinimo kova.

Aš, buvusi Ryčio Ramansevičiaus mokytoja, didžiuojuosi, kad likimas lėmė bendrauti su tokiu puikiu žmogumi.

Istorijos mokytoja V.Čerkašinienė