Kvietimas


Kviečiame Jus į Karmėlavos Šv. Onos parapijos Carito organizuojamą Pasaulinės vargstančiųjų dienos paminėjimą, kuris prasidės 2018 m. lapkričio 18 d. 12 val.
Šventomis Mišiomis Karmėlavos Šv. Onos koplyčioje.
Vėliau persikelsime į šventoriuje vykstančią šventę - Agapę, prie laužo.