KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLĖS


KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS
TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLĖS

II SKYRIUS
BENDRIEJI TVARKYMO IR ŠVAROS REIKALAVIMAI
* Teritorijų naudotojai privalo jiems priklausančioje teritorijoje nuolat palaikyti tvarką, švarą ir atlikti šiuos darbus:
* užtikrinti teritorijoje esančių pastatų ir statinių, jų fasadų estetinę išvaizdą (juos dažyti, remontuoti, prižiūrėti), aptverti ir (arba) pašalinti griūvančius, nenaudojamus, avarinės būklės pastatus ir statinius;
* valyti ir prižiūrėti kiemus, sklypus, gatves, šaligatvius ir kitas jiems priskirtas teritorijas, surinkti ir išvežti šiukšles ir atliekas, įvykdžius ūkio darbus nedelsiant sutvarkyti teritoriją ir pašalinti darbų metu atsiradusias šiukšles, nedelsiant surinkti gyvūnų ekskrementus;
* vegetacijos metu šienauti aukštesnę nei 20 cm žolę (ypač piktžoles), o vejose – aukštesnę nei 10 cm ir ne rečiau kaip kartą per mėnesį, iškirsti nuolat augančius menkaverčius krūmus, naikinti Sosnovskio barštį (netaikomas ūkininkams, deklaruojantiems žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus).
* prižiūrėti ir tvarkyti želdinius;

VII SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ

* Taisyklėse nustatytų reikalavimų laikymosi kontrolę užtikrina Savivaldybė. Teisę surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus už Taisyklių nesilaikymą turi Savivaldybės administracijos direktoriaus tam įgalioti darbuotojai ir Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse nurodyti pareigūnai.
* Fiziniai ir juridiniai asmenys, pažeidę Taisykles, baudžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

Sveiki,

o ką daryti, jei kaimynas savo sklypo neprižiūri?