Oninės 2009


Renginį veda BC "Židinys" narė Neringa Tarvydaitė.

Dainą "Duonelės kalba" atlieka Dovilė Morkūnaitė Balio Buračo gimnazijos ir Kauno Sakralinės muzikos mokyklos 2 kl. mokinė.

Scenoje Karmėlavos parapijos klebonas Virginijus Veprauskas ir Monsinjoras Adolfas Grušas.

Sveikinimo žodį tarė Kauno raj. tarybos narė Liveta Kazlauskienė.

Pasveikintos Karmėlavos Onutės! Joms prisegtos emblemos Onutė 2009.

Dainuoja Ramučių gyventoja, dainininkė Simona Milinytė.

Simona paskelbė šokio konkursą, už kurį dovanojo savo dainų kompaktinę plokštelę.

Koncertuoja Kauno raj. neįgaliųjų draugijos vokalinis ansamblis "Sidabrinė gija". Vadovė Neringa Tarvydaitė.

Dainai ruošiasi Užusalių kaimo kapela "Šešuva". Vadovas Romualdas Petkevičius.

Šventės dalyviai patogiai įsitaisę klausosi koncerto.

Užusalių "Šešuvos" kolektyvo daininkė D. Šereikienė įteikia pačios iškeptą duoną Karmėlavos klebonui V.Veprauskui.

Koncertuoja Ramučių kulturos namų moterų vokalinis ansamblis. Vadovas Vincentas Kursa.

Kauno raj. tarybos narė Liveta Kazlauskienė teikia gėles renginio vedančiąjai Neringai Tarvydaitei.

Pavėsyje BC "Židinio" narės (iš kairės) Lina Bačiliūnienė, Elena Zavadckienė ir BC "Židinio" pirmininkė Birutė Rakauskienė.