Teritorijų planavimo dokumentų viešinimas


2017-11-20 Detaliojo plano Karmėlavos sen., Sergeičikų II k., Uosių g. 28, kadastro Nr. 5233/0013:170, aiškinamasis raštas

Pagrindinis brezinys.pdf

PRANEŠIMAS APIE TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO VIEŠINIMĄ

2017-11-08 INFORMACIJA apie baldų gamybos įmonės statomos Kauno LEZ teritorijoje Biruliškių k., Karmėlavos sen., Kauno r. statybos ir eksploatacijos, atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

Statomos baldų gamybos įmonės PAV

Informacija apie poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą ir viešą susirinkimą

Statomos baldų gamybos įmonės PVSV ir susirinkimas

2017-10-30 DĖL ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS EUROPINIO STANDARTO GELEŽINKELIO LINIJAI KAUNAS-LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBIŲ SIENA NUTIESTI PENKIUOSE REGIONUOSE (KAUNO M. IR KAUNO R.SAV., JONAVOS R. SAV., KĖDAINIŲ R. SAV., PANEVĖŽIO R. SAV., PASVALIO R. SAV.) PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS

2017-10-24 Skelbimas - Planavimo tikslas: parinkti ūkininko sodybos vietą, Sergeičikų II kaime, kadastro Nr. 5233/0011:1275,

Įsakymas - Planavimo tikslas: parinkti ūkininko sodybos vietą, Sergeičikų II kaime, kadastro Nr. 5233/0011:1275,

2017-10-02 INFORMACIJA apie planuojamos medicinos pagalbos priemonių gamyklos poveikio aplinkai vertinimą

2017-09-25 INFORMACIJA apie šalto ir karšto vandens skaitiklių gamybos gamyklos (Veterinarų g. 52, Biruliškių k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav.) statybos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitos viešinimą

2017-09-13 INFORMACIJA apie šalto ir karšto vandens skaitiklių gamybos ataskaitą ir viešą susirinkimą.