Sakralinės muzikos festivalis "Laudate Dominum" Juodkrantėje


Paskutinis šių metų gegužės savaitgalis mums, Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos mokytojoms Vidai Klajumienei ir man, (šių eilučių autorei) bei antrosios A klasės (“Dainuojančios klasės “sertifikatą turinčios) mokiniams prisimins labai ilgai su pačiais geriausiais įspūdžiais, patirtais jausmais ir pergyventomis geromis emocijomis. Ši kelionė į tolimiausią mūsų tėvynės kampelį įvyko todėl, kad mes gavome pasiūlymą ir kvietimą dalyvauti sakralinės muzikos festivalyje Juodkrantėje.

Tai vienuoliktus metus organizuojamas sakralinės muzikos festivalis Neringoje. Festivalio tikslas- skatinti sakralinio žanro plėtojimą, stiprinti ryšius tarp įvairių respublikos mokyklų, muzikos kolektyvais.

Šiais metais festivalis skiriamas Tarptautinei Šeimos ir Vaikų gynimo dienoms paminėti.
Svarbiausioji festivalio dalis- šv.Mišios, kurių metu giesmes gieda visi festivalio dalyviai. Šio festivalio organizatorius- Juodkrantės Liudviko Rėzos jūsų kadetų mokykla:
direktorė Audronė Elena Grigalionienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Neringa Remeikaitė.

Tik atvykus šeštadienį į Neringą ir joje apsigyvenus, mes patraukėme susipažinti su nuostabia Kuršių Nerija. Pirmas mūsų sustojimas buvo prie kormoranų peryklos, čia pamatėme tokį vaizdą, kuris kelia ir liūdesį ,ir nerimą dėl mūsų pušynų išlikimo. Su nuostaba ir netylančiais įspūdžiais mes patraukėme tolyn į Nidą. Čia nuotaika jau buvo puiki, nes pakilome į Parnidžio kopą, grožėjomis bekrašte panorama, traukėme gaivų jūros , Kuršių marių ir pušynų aromatą. Švietė saulė ir visi buvome labai laimingi. Apsilankėme prie Vytauto Kernagio suolelio, klausėmės jaunųjų dainininkų atliekamų Vytauto Kernagio dainų,įsiamžinome prie Lietuvos estrados žvaigždžių rankų antspaudų.

Grįždami į Juodkrantę, sustojome prie Naglių gamtos rezervato, kur po smėliu pasislėpę užpustyti Nerijos kaimai. Pilkosios , mirusios – įspūdingosios kopos! Nuostabi gamtos kūryba.... Ėjome , bėgome, kopėme- šviečiant saulei, spiginant karščiui, bet susižavėję ir atradę vėl kažką nauja.

Tačiau turėjome skubėti, nes mūsų jau laukė Juodkrantėje įdomi festivalio programa. Pirmasis vakaras baigėsi linksmai ir nuotaikingai.

Sekmadienio rytas nuteikė susikaupimui ir rimčiai. Po pusryčių visi dalyviai susirinkome bendrai repeticijai į Juodkrantės evangelikų liuteronų bažnyčią. O štai 13.00 Šv.Mišiomis prasidėjo sakralinės muzikos festivalis.
“Giedokim visos tautos, giedokim Viešpačiui”- šia giesme- himnu prasidėjo puikus šventiškas renginys.Festivalio dalyvius sveikino Neringos miesto meras A.Vinkus, mišias aukojęs Nidos klebonas R.Adomavičius renginio organizatoriai, rėmėjai. Festvalyje dalyvavo kolektyvai iš visos Lietuvos, tolimiausi dalyviai buvo net iš Zarasų krašto.Mūsų antrokėliai buvo patys jauniausi giesmininkai, tačiau tikrai visus sužavėjo savo nuoširdžiu gražiu giedojimu, švariais balseliais, ir susikaupimu. Festivalio repertuarą sadarė 16 giesmių,tame tarpe ir Šv.Mišios , kurias sukūrė Ž.Malinauskaitė.
Festivalio pabaigoje . prisistatant visiems kolektyvams su muzikiniu numeriu, mes vis tik atlikome savo mylimiausią dainą-Vytauto Kernagio “Baltą paukštį”.Jaukioje bažnytėlėje nugriaudėjo plojimai.Visi buvome dvasiškai pakylėti.Po sveikinimų, padėkų ir gėlių įteikimų visi dalyviai sustojome šalia Juodkrantės bažnyčios bendrai nuotraukai.

Kad ir kaip buvo gaila tai pripažinti, bet festivalis baigėsi.Esame dėkingi festivalio organizatoriams už puikią galimybę pažintį sakralimės muzikos žanrą, pabendrauti su kitais Lietuvos kolektyvais. Atsisveikinę su svetingais Juodkrantės šeimininkais ,mes ,
Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos mažieji giesmininkai ir visa juos lydinti palyda sėdome į savo dviaukštį autobusą ir tęsėme pažintį su Kuršių Nerijos gamta ir įdomybėmis: apsilankėme Raganų kalne, taškėmės Kuršių marių vandeniu ir net kai kurie braidėme Baltijos jūroje

Kai kėlėmės keltu į žemyną, akimis lydėjome Klaipėdos uosto kranus ir mus lydinčias žuvėdras.

Namo grįžome pakylėti , sužavėti to, ką patyrėme- mūsų bendrą didelį paruošiamąjį darbą geram festivalio pasirodymui apvainikavo puikiai organizuota, rūpestinga mūsų renginio rėmėjų ranka:į kelionę ir po Neringa mus vežė prabangus autobusas, festivalio metu vaikai buvo maitinami nemokamai, todėl visų antrokų , jų tėvelių ir mano bei mokyt. Vidos vardu mes nuoširdžiai dėkojame savo rėmėjams, kurie suteikė galimybę nukeliauti į šį festivalį. Tai Karmėlavos seniūnijos seniūnas Henrikas Petrusevičius ir UAB “Freolitus” vadovai. Mes pasižadame- dainuosime ir darysime gerus darbus ir darbelius, kad garsintume savo kraštą ir kraštiečius.

Ačiū Jums visiems už suteiktas emocijas ir galimybes.

Visų dalyvavusių festivalyje “Laudate Dominum” vardu
Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos muzikos mokytoja Vilija Plioplienė