Keramikos paroda "Pavasaris" Ramučių kultūros centre


Lietuvos Dailininkų Sąjungos Kauno skyriaus keramikų sekcijos organizuota Respublikinė apžvalginė paroda

Paroda veiks nuo 2008 m. rugpjūčio 29 dienos iki rugsėjo 13 dienos Ramučių kultūros centre, Ramučiai, Centrinė g. 26
Šių metų kovo mėnesį Kauno rotušėje įsikūrusiame Nac. M. K. Čiurlionio dailės muziejaus filiale - Keramikos muziejuje veikė respublikinė keramikos paroda „Pavasaris“, kurią jos organizatoriai, LDS Kauno skyriaus keramikai paskyrė jubiliejinei šio muziejaus įsteigimo datai - trisdešimtmečiui pažymėti. Vieni svarbiausių šios parodos rengimo entuziastų buvo LDS Kauno skyriaus Keramikos sekcijos vadovė Živilė Bardzilauskaitė – Bergins ir žymus Latvijos keramikas, tarptautinės keramikų asociocijos (IAC) narys Juris Bergins, kuris Kauno skyriaus keramikų sekcijoje už įvairių parodinių idėjų generavimą buvo išrinktas garbės nariu. Siekdami atgaivinti dideles apžvalgines keramikos ekspozicijas, šie dailininkai ir jų kolegos Kauno keramikai „Pavasario“ parodą pirmą kartą buvo suorganizavę dar 2007 metais. Jau tuomet parodoje dalyvavo nemažai dailininkų ne tik iš Kauno, bet ir iš Vilniaus, Panevėžio bei kitų miestų.
Šiemet į apžvalginę „Pavasario“ keramikos parodą iš įvairių šalies vietovių buvo susirinkęs itin gausus menininkų būrys: kūrinius čia eksponavo arti šešiasdešimties autorių. Nutarta, siekti, kad „Pavasario“ keramikų paroda taptų tęstine ir ateityje įgytų netgi tarptautinį statusą. Įtvirtinti ir toliau rengti šią parodą Kaune norisi dar ir todėl, kad šis miestas kaip keramikų profesionalų rengimo kalvė Lietuvoje garsėja dar nuo prieškario laikų.
Galime pasidžiaugti, jog šiais metais LR Kultūros ministerijos paramos dėka atsirado galimybė minėtą „Pavasario“ parodą parodyti ne tik Kaune, bet perkelti ją ir į kitas ekspozicines sales: Kauno rajono gyvenvietės Ramučių kultūros centrą bei Alytaus miesto „Loretos galeriją“, kartu taip populiarinant keramikos meną regionuose.
Š.m. rugpjūčio 29 d. Ramučių kultūros centro salėje visos „Pavasario“ parodos eksponuoti, deja, nepavyko dėl regimos ir visai natūralios priežasties – vietos stokos. Tačiau čia rodomi dailininkų kūriniai gana gerai atspindi šiuolaikinės keramikos situaciją: menines tendencijas, keramikoje naudojamas medžiagas, įvairių modernių dailininkų individualų stilių. Taip pat čia prisistato garsūs ir respublikoje gerai žinomi menininkai (Živilė Bardzilauskaitė – Bergins, Juris Bergins, Loreta Kvietkauskienė, Daiva Ramoškaitė, Elzbieta Lengvinaitė, Laima Mačiulytė bei dar būrys garsių Lietuvos keramikų).
Apžvalginė paroda „Pavasaris“ apjungė ne tik patyrusių autorių kūrybą. Ją organizuojant buvo siekiama pristatyti ir jaunų, nesenai studijas baigusių menininkų darbus (Vytės Noreikienės, Giedrės Bardzilauskės), sukurti progą jiems įsilieti į gausią „keramikos cecho“ profesionalų bendriją. Paroda veiks iki 2008 m. rugsėjo 13 dienos.
Nuotraukos iš parodos atidarymo:
http://picasaweb.google.com/karmelavossen/LDSKaunoSkyriausKeramikSekcijo...

Menotyrininkė Raimonda Simonaitienė
Ramučių kultūros centro direktorė Asta Bagužienė