Konferencija Karmėlavos Balio Buračo gimnazijoje


Šių metų balandžio 10 d. Karmėlavos Balio Buračo gimnazijoje vyko nacionalinė mokinių ir mokytojų konferencija „Žalčio simbolis lietuvių kultūroje“. Konferencijos tikslas – suburti bendrojo lavinimo mokyklų mokinius ir mokytojus dikusijai apie tautiškumo išsaugojimo svarbą globalizacijos sąlygomis. Buvo kalbėta apie žalčio simbolį vaizduojamajame mene, literatūroje, kine.

Konferencijos svečius ir dalyvius sveikino Kauno rajono švietimo centro direktorės pavaduotoja N.Jasinavičienė, Karmėlavos šv. Onos bažnyčios klebonas kunigas Virginijus Veprauskas, sėkmės linkėjo Karmėlavos gimnazijos direktorės pavaduotoja Rimantė Vasilaiuskienė

Svečių sulaukėme iš Marijampolės rajono Padavinio mokyklos, Marijampolės Šaltinio mokyklos, Jonavos Senamiesčio gimnazijos, Kauno Žaliakalnio progimnazijos, Kauno A.Puškino gimnazijos. Konferencijoje savo pranešimą „Žalčio vaizdavimas lietuvių liaudies mitologinėse sakmėse ir pasakojimuose“ skaitė VU KHF doktorantė Roma Blėkienė. Iš Babtų mokyklos – darželio atvykusios mokytojos Čenita Galicinienė ir Edita Simonaitienė su 1 klasės mokiniais pristatė pranešimą „Žalčio motyvas Biblijoje“, vaikai skaitė ištraukas iš Šventojo Rašto. Apie žalčio motyvą bei simbolį dailėje, kine, bibliniuose pasakojimuose kalbėjo Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos moksleiviai. Savo kūrybiniuose darbuose mokiniai atskleidė neregimą šalia jų esantį pasaulį, nematomą ir neapčiuopiamą ir tik retkarčiais ypatingais atvejais trumpam atsiveriantį prieš žmogų, jį nustebindamas. Baltų mitologijoje žaltys minimas kaip materialines gėrybes nešanti būtybė. Tačiau jis - ir nevaldomas gamtos stichijos, dinamiškos jėgos, kurią reikia tramdyti, simbolis. Nusistovėjusios tvarkos ardymas drauge reiškia ir apsivalymą prieš naują gamtos ciklą.

Išklausę pranešimus bei pristatę kūrybinius darbus, aptarėme konferencijos rezultatus. Dalyviai buvo apdovanoti padėkomis, kurias įteikė Kauno rajono švietimo centro direktorės pavaduotoja Nijolė Jasinavičienė

Konferenciją organizavusi Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Vida Jokubavičienė džiaugėsi įvykusiu renginiu, kuris skatina mokinių ir mokytojų bendravimą ir bendradarbiavimą bei suteikia galimybę naujų idėjų įgyvendinimui.

Lietuvių kalbos mokytoja Jolita Kukanskienė