Gražiausiai tvarkomos sodybos, daugiabučio namo ir įmonės" 2008metų konkursas


"Gražiausiai tvarkomos sodybos, daugiabučio namo ir įmonės" konkurso nuostatai
Ant, 07/29/2008 - 22:07 įrašė karmelavietis

I.BENDROJI DALIS

1. Siekiant pagerinti Karmėlavos seniūnijos sodybų, daugiabučių namų ir įmonių teritorijų priežiūrą, tvarkymą ir apželdinimą, ugdyti gyventojų kūrybiškumą, aplinkos grožio vertinimą, poreikį gyventi gražiau, Karmėlavos seniūnijos taryba skelbia konkursą, kurio tikslas – nustatyti geriausiai tvarkomas 2008 m. Karmėlavos seniūnijos sodybų, įmonių bei daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijas.

II. KONKURSO ORGANIZAVIMAS

2. 2008 metų konkurso organizavimui Karmėlavos seniūnijos tarybos posėdyje sudaryta komisija:
Asta Bogužienė-komisijos pirmininkė
Rimantas Augutis-narys
Aldona Skačkovienė-narys
Birutė Vaičaitienė-narys
Monika Vidikienė-narys.

Komisijos veiklai vadovauja komisijos pirmininkas.
Pagrindinė komisijos veiklos forma – posėdis. Komisijos posėdžiai protokoluojami. Posėdžius organizuoja komisijos pirmininkas. Protokolus pasirašo komisijos pirmininkas ir protokolą rašęs asmuo. Baigiamasis protokolas su sprendimais dėl nugalėtojų perduodamas seniūnijos tarybos pirmininkui.
Komisija apžiūri vietoje, įvertina, išrenka ir siūlo Karmėlavos seniūnijos tarybai apdovanoti:
2.1. geriausiai sutvarkytą sodybą;
2.2. geriausiai sutvarkytą įmonės teritoriją;
2.3. geriausiai sutvarkytą teritoriją prie daugiabučio gyvenamojo namo.
Komisija savo sprendimus priima laikydamasi nešališkumo, objektyvumo, lygiateisiškumo principų.

III.KONKURSO DALYVIAI

3.1. Konkurse gali dalyvauti Karmėlavos seniūnijos privačių sodybų ir daugiabučių namų gyventojai bei įmonės.
3.2. Informacija apie konkursą skelbiama Karmėlavos seniūnijos skelbimų lentose, internetinėje svetainėje www. karmelava.eu
3.3. Pageidavimus dalyvauti konkurse dalyviai gali pareikšti patys, arba gali būti pasiūlyti gatvės atstovų. Registracija dalyvauti konkurse vyks nuo 2008-08-01 iki 2008-08-14. Registruotis Karmėlavos seniūnijoje telef. 8-37-399255, arba el.paštu: karmelava@centras.lt

IV. VERTINIMO TVARKA IR KRITERIJAI

Konkurso metu apžiūrint sodybas ir teritorijas atsižvelgiama į šiuos kriterijus:
4.1. Sodyboms:
– sodybos išplanavimas, originalumas, mažosios architektūros elementų panaudojimas,
originalus įrengimas;
– racionaliai panaudojamas namų valdos žemės sklypas (pastatų, poilsio zonų, gėlynų ,
vejų išdėstymas, zonavimas;
– augalijos įvairumas, želdinių būklė, dekoratyvumas, sodo daržo, gėlynų sutvarkymas ir priežiūra;
– aplinkos tvarka ir švara, vandens telkinių, šulinių, ūkinės zonos, komposto duobių sutvarkymas ir priežiūra;
– gyvosios gamtos objektų (gandralizdžių, inkilų, bitynų, voljerų) sutvarkymas ir priežiūra;
– atliekų ir nuotekų surinkimas.
4.2. Daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijoms:
– aplinkos švara, tvarka, želdynų būklė;
– mažųjų architektūros formų (pašto dėžučių, suolų, vaikų žaidimo aikštelių ir kitų įrengimų) kokybė ir priežiūra;
– privažiavimų prie namų, šaligatvių priežiūra;
– fasadų apdailos kokybė, balkonų tvarkingumas, jų apipavidalinimo vieningumas;
– balkonų apželdinimas, augalų įvairovė;
– atliekų tvarkymas.
4.3 Įmonėms:
- Įmonės teritorijos žemės sklypo naudojimo originalumas (gėlynų, vejų, aikštelių, pastatų išdėstymas);
- aplinkos būklė ir stilistinis vientisumas ;
-įmonės aplinkos švara ir tvarka:
-bendro naudojimo objektų (kelių ir pakelių) sutvarkymas;
- buitinių atliekų laikymas;

V. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS

5.1 Sodybas, daugiabučių ir įmonių teritorijas kiekvienas komisijos narys įvertina 30 balų skalėje, pildydamas vertinimo lentelę (nuostatų priedai 1.2.3.). Sodybos, daugiabučio namo ar teritorijos įvertinimas – komisijos narių įvertinimų vidurkis.
5.2 Konkurso nugalėtojomis pripažįstamos tos sodybos, įmonės bei daugiabučių gyvenamųjų namų , kurių didžiausias įvertinimų vidurkis.
5.3 Konkurso nugalėtojai bus pagerbti ir apdovanoti 2008m. rugsėjo mėn. seniūnijos tarybos posėdyje - atminimo lentelėmis „Gražiausiai tvarkoma sodyba 2008”,”Gražiausiai tvarkoma įmonė 2008”, ir “Gražiausiai tvarkomas daugiabutis namas 2008” ir padėkos raštais, o II ir III vietų laimėtojai- padėkos raštais ir atminimo dovanomis. Nugalėtojai bus skelbiami spaudoje ir Karmėlavos seniūnijos internetinėje svetainėje.