Karmėlavos bendruomenės kelionė po Mažąją Lietuvą


Patekėjus saulei, ankstų rugpjūčio rytą Karmėlavos seniūnijos ,,Židinio“ bendruomenės nariai išsiruošė kelionei Panemune po Mažąją Lietuvą.

Šios kelionės iniciatoriai - ,,Židinio“ bendruomenės valdyba, jos pirmininkas Raimundas Jokimčius ir Karmėlavos šv. Onos parapijos klebonas Virginijus Veprauskas. Klebonas buvo ir šios kelionės gidas.

Darbotvarkėje buvo numatyta aplankyti šiuos pagrindinius objetus: Veliuonos bažnyčią, Belvederio dvarą, Rambyno kalną, Bitėnų kapines, Ventės ragą.Tačiau pamatėme žymiai daugiau.

Pirmasis kelionės objektas – tai Paštuvos kaimas. 2012 m. gegužės 9- osios naktį piktavalių sukeltas gaisras sunaikino Paštuvos bažnyčią. Ši siaubo naktis sukėlė didelį skausmą Kauno arkiviskupijai bei visiems tikintiesiems. Parapijiečiai prarado maldos namus, statytus prieš 90 metų ir spindėjusius gražia liaudiška architektūra, turėjusia retą Lietuvoje šv. Barboros titulą. Tauta neteko ir keleto itin vertingų sakralinio meno kūrinių.

Kardinolo Vincento Sladkevičiaus leidimu 1997 m. Paštuvoje buvo atkurtas šv. Juozapo ir šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės basakojų karmeličių vienuolynas. Sudegus Paštuvos bažnyčiai, pastatyta nauja vienuolyno koplyčia. Šioje koplyčioje parapijiečiai renkasi į šv. mišias.

Pasiekėme karališkąjį Vilkyškių kaimą. Vilkyškių kaimas vadinamas karališkuoju, kadangi čia buvo svarbi kelių sankirta. Tais keliais važinėjo karaliai. Čia puikuojasi restauruota Vilkyškių šv. Onos bažnyčia, kurioje dažnai veikia parodos, vyksta koncertai.


Bendruomenės nariai prie Vilkyškių šv. Onos bažnyčios

Netoliese istoriniai Bitėnai ir didysis Rambyno kalnas. Nuo jo atsiveria įspūdinga panorama. Neįtikėtina, kad stovi Lietuvoje, o kitoje Nemuno pusėje – užsienis. Dėl savo iškilios istorijos Rambyno kalnas apipintas legendomis ir padavimais. Šis kalnas tapo lietuvybės puoselėjimo simboliu. Nuo Rambyno kalno atsiveria įspūdingi Nemuno vingiai. Sielos ir dvasios ramybės čia ieškojome ir mes. Čia atvyksta ir užsieniečiai, jaunimas. Valandų valandas ant šio kalno gali medituoti, atlikti išpažintį sau, prisiekti meilėje, kurti, svajoti.


Bendruomenės nariai prie įspūdingo Rambyno kalno.

Pasiekėme Bitėnų kapines, kurios įtrauktos į kultūros paminklų registrą. 1991 m. perlaidojant Vydūną suvažiavo žmonės iš visos Lietuvos. Šiose kapinaitėse palaidotas ir Martynas Jankus. Įžymiojo lietuvininkų dainiaus Kristijono Donelaičio ainiai ir vokiečių šviesuoliai 1913 m. buvo nutarę poeto 200 metų gimtadieniui atminti pastatyti paminklinį akmenį. Šlifuoto juodo marmuro paminklas, vaizduojantis evangelikų liuteronų pamokslininkų sakyklą su atversta knyga ,,Kristijonas Donelaitis“ pastatytas 2003 m.

Mes Kintų mietelyje. Kuo turtingas šis miestelis? Kintų Vydūno kultūros centre eksponuojama beveik visa Vydūno parašytų laiškų kolekcija, nuotraukos, laiškai. Eksponatus sukaupė ir padovanojo vydūniečiai iš visos Lietuvos. Į šį muziejų iš Estijos atkeliavo arfa, kuri saugoma stikliniame gaubte. Veikia pastovi Kintų seniūnijos istorijos ekspozicija, kurią gausiai lanko užsieniečiai ir jaunimas.

Keliaujant Panemune pasiekėme ir Ventės ragą. Tai pagrindinis Lietuvoje paukščių migracijos kelias, kurį 1929 m. įkūrė prof. Tadas Ivanauskas. Šis kelias veda į Europos pietus, atogrąžas ir net į pietinę Afriką. Per Ventės ragą praskrenda iki 3000 paukščių per parą. Stotyje pastatyta gaudyklė, kuri žieduoja praskrendančius paukščius. Stotyje veikia muziejus, supažindinantis lankytojus su Kuršių marių gamtovaizdžiu, būdingiausiais biotipais, dažniausiai sutinkamais gyvūnais.

Vakarop pasiekėme karaliaus Vilhelmo kanalą. Kanalas buvo naudojamas, kad upiniai to meto laivai su mediena ir sieliais be paliovos galėtų iš Nemuno pasiekti Klaipėdą. Tarybiniais metais kanalas buvo užtvenktas ir paliktas kaip vandens rezervuaras. Pastaruoju metu kaip susisiekimo magistralė nenaudojamas ir yra žvejų mėgėjų bei brakonierių karalija.

Tautos paveldas, tai ką mes pamatėme dar kartą bendruomenės nariams įrodė, kokia turtinga Lietuva savo istorine praeitimi.

Vėjo melodija
Ūžauja vėjas, medį siūbuoja,
Debesį plukdo padangė melsva.
Tai sustiprėja, tai vėl nurimsta...
Skamba lyg muzika vėjo daina.

Žiogai virpina smuiką, miškai simfoniją groja,
Traukia vokalą pilna krūtine.
Vėjau, sakyki, kodėl tu dejuoji?
Širdį graudina tavoji daina.

Rimki, vėjeli, saulelė užsnūdo,
Žvaigždės pakilo aukštai danguje...
Baigias rugpjūtis. Vasara baigias,
Rugsėjis rašys muziką tyliai, o gal ir piktai.

Tai andantino, tai pičikato,
Forte, fortisimo... pauzė staiga.
Vėlei andante, piano, legato,
Allegro, staccato...

Tai vėjo melodijos, išdainuotų dainų ir mūsų prasmingos kelinės trumpa apžvalga.

Dėkojame bendruomenės ,,Židinys“ valdybai ir jos pirmininkui Raimundui Jokimčiui, subūrusiam Karmėlavos bendruomenę po Mažąją Lietuvą ir siekiančiam, kad ateityje būtų daugiau gėlių gyvenimo kelyje. Juk kiekviename žmoguje yra laipteliai. Jie mums labai reikalingi.
Dėkojame gerb. klebonui Virginijui Veprauskui, šios kelionės ne tik gidui, bet sielos ir dvasios ganytojui. Klebonas mūsų sielose pajudino tai, ko mes kasdienybėje nepastebime, praeiname, nesusimąstome.
Laukiame daugiau prasmingų kelionių ir renginių.

Karmėlavos bendruomenės valdybos ,,Židinys“ vardu Regina Kabašinskienė