Poezijos pavasario šventė Karmėlavoje


"...sveiks svieteli margs!
Šventes pavasario šventęs;
Sveiks ir tu,žmogau, sulaukęs pavasarį mielą,
Sveiks, Dieve duok, sulaukt dar daug pavasario švenčių..."

2014-ieji paskelbti Kristijono Donelaičio metais,minint lietuvių grožinės literatūros pradininko, poemos "Metai" autoriaus 300-ąsias gimimo metines.

Karmėlavos bendruomenės centras "Židinys" prisidėdamas prie šios sukakties paminėjimo š.m. gegužės 11 d. Karmėlavos parapijos šv.Onos koplyčioje surengė poezijos pavasario popietę.

Šventę pradėjo Kauno m.Petrašiūnų bendruomenės narė, skaitovė D.Vizbarienė K.Donelaičio poemos "Metai" ištrauka iš "Pavasario linksmybės". Popietėje dalyvavo Karmėlavos BC "Židinys" narės, poetės: Z.Pranckevičienė, R.Kabašinskienė, J.Matulevičienė, savo eiles skaitė Karmėlavos B.Buračo gimnazijos 12 kl. moksleivė J.Burkovskijytė. Posmus lydėjo smuiku atliekami B.Buračo gimnazijos 4kl. mokinės G.Armonaitės kūriniai, akapela skambėjo B.Buračo gimnazijos 8 kl. moksleivio A.Elerto atliekama daina "Mano kraštas".

Jaunystės eiles, parašytas tarnaujant tarybinėje armijoje, skaitė BC "Židinys" pirmininkas R.Jokimčius. Šventę vainikavo Kauno m. Petrašiūnų bendruomenės narys, Palemono bažnyčios vargonininkas, choro "Monte Pacis" vadovas A.Paulauskas atlikdamas savo kūrybos dainas pritariant gitaros akordams.

Šventės dalyviams padėkas įteikė Karmėlavos BC narys, parapijos klebonas V.Veprauskas.

Atsisveikindami nesakėme sudie, o iki pasimatymo renginyje Auksinis poezijos ruduo...

Karmėlavos BC "Židinys" valdybos narė, šventės organizatorė Neringa Tarvydaitė


Danguolė Vizbarienė


Zita Pranckevičienė


Jadvyga Matulevičienė


Regina Kabašinskienė


Raimundas Jokimčius


Arvydas Paulauskas


Padėkas įteikia klebonas V.Veprauskas


Padėkas įteikia klebonas V.Veprauskas