BC "Židinys" keliavo po lietuviškąją Lenkijos dalį


Saulėtą spalio 18-osios dieną bendruomenės centras "Židinys" pakvietė bendruomenės ir jų šeimos narius į kelionę po lietuviškąją Lenkijos dalį.

Seinuose aplankėme domininkonų vienuolyną, kuriame 19 amžiaus pabaigoje gyveno ir vyskupavo žymus Lietuvos poetas Antanas Baranauskas. Šiuo metu vienuolynas jau nebeveikiantis, o jo patalpose eksponuojama vietos apylinkių istoriniai radiniai.

Šalia vienuolyno Lietuvos Respublikos lėšomis 1999 m. buvo pastatytas paminklas A. Baranauskui. Poeto atminimą pagerbėme deklamuodami ištraukas iš poemos "Anykščių šilelis".

Aplankę Seinus , toliau važiavome i Vygrių nacionalinį parką, kur prie 5 pagal dydį Lenkijoje ežero stovi didingas kamendulių vienuolynas.

Ežeras žavi daugybe savo salų ir pusiasalių, o jo giliausia vieta siekia net 73 metrus. Jame sugaunamos retos žuvys kaip sykas, seliava iš kurių virtą žuvienę ragavome vienuolyno restorane.

Po to patraukėme į Augustavą. Ten plaukėme iš anksto užsakytu laivu, Augustavo kanalais. Daugelį sužavėjo gražios sutvarkytos pakrantės, laivų savininkų nuoširdumas.

Namo grįžome pakilios nuotaikos, autobusui skambant nuo mūsų dainų.

Nuoširdžiai norime padėkoti mūsų nuostabiai gidei Jolantai Varanavičienei už išsamų ir labai idomų pasakojimą kelionės metu, bei BC "Židinys" narėms Elenai Zavodskienei, bei Rimai Šuliokienei už organizacinį darbą.

BC "Židinys" pirmininkas Raimundas Jokimčius
BC "Židinys" valdybos narys Giedrius Tamašas