Karmėlavos bendruomenė atsigręžė į praeitį, į etnokultūrą, į etnografinius regionų savitumus


Karmėlavos bendruomenės "Židinys" pirmininkas Raimundas Jokimčius deda daug pastangų, kad kultūra keltų visų mūsų sąmoningumą, kad išsaugotų ir gerbtų istorinę Karmėlavos atmintį, tradicijas, papročius, kuriantį žmogų. Ramučių kultūros centro direktorė Violeta Armolaitienė telkia bendruomenę, daug dėmesio skiria vaikų ir jaunimo auklėjimui, jų ryšio su gimtąja žeme stiprinimui.


Bendruomenės pirmininkas Raimundas Jokimčius
sveikina šventės dalyvius.

2015 metai paskelbti Etnografinių regionų metais. Karmėlavoje tapo tradicija "Kūgelinė" (plokštainio) šventė su garuojančiu plokštainiu, savita įvairių meninių kolektyvų programa.


Vaišinamės gardžiu plokštainiu.

Šioje tradicinėje šventėje dalyvavo Karmėlavos girininkas, Kauno rajono tarybos narys Jonas Mačiulis, B.Buračo gimnazijos direktorė Rima Kuktienė, Karmėlavos bibliotekos vyr. bibliotekininkė Daiva Jankauskienė, Ramučių kultūros centro šokių kolektyvas "Saulėgrąžos", Karmėlavos moterų ancamblis "Prie židinio". Šventėje dalyvavo Babtų, Petrašiūnų, Neveronių, Užliedžių, Palemono bendruomenių nariai ir jų meniniai kolektyvai.


Padėka šventės organizatoriams.

Juk bulves vartojame visus metus. Bulvėse gausu organinių medžiagų - baltymų, riebalų, angliavandenių. Visi žinome, kad baltymai svarbūs organizmo gyvybiniams procesams. Riebalai ir angliavandeniai - energijos šaltinis. Todėl ir bulvių plokštainis ant mūsų gausaus ir plataus vaišių stalo. Šis patiekalas visiems šventės dalyviams suteikė daug energijos ir išminties.


Moterų ansamblis "Prie židinio". Vadovė Neringa Tarvydaitė.

Karmėlavos nuostabi gamta, jos žmonės su savo papročiais, tradicijomis ir daina yra dvasinė mokykla visiems Karmėlavos gyventojams. Seniūnija ir bendruomenė skatina asmeninį ir dvasinį žmogaus augimą, rodo meilę ir dėkingumą viskam. Gyvenimas mus moko džiaugtis tuo, ką turime, kol suvokiame, kad jis yra svarbus alsavimas, todėl jame nėra neesminių, nevertingų, neįdomių, nesvarbių momentų. Karmėlavos bendruomenė žavi savo išmintimi, puikybės nebuvimu ir ta ypatinga šviesa, kuri atsiranda tik mylint ir teigiant, o ne neigiant gyvenimą.


Vaišinamės kvapnia arbata.

Taigi, kur keliauja 21a. Karmėlavos gyventojai? Man atrodo, kad Karmėlavos bendruomenė stengiasi savo tautos išmintimi, papročiais, tarmiška daina pakilti į labai aukštą kalną. Tai visi pajutome ir supratome "Kūgelinės" šventės metu. Kaip kiekvienas iš mūsų, taip ir aš perkainuoju visas vertybes, dvasinius, moralinius turtus. Visas mūsų gyvenimas yra svarbus alsavimas, todėl jame nėra neesminių, nevertingų, neįdomių, nesvarbių momentų.

Tau, pavasari!

O, pavasari, spindulius seikėk,
Negailėdamas jų nei vienam.
Karmėlavos proskynom tyliai atėjom,
Valgom plokštainį su kvapnia arbata.

Pažiūrėk, kaip Karmėlava smarkiai atgijo...
Mes gyvenam džiaugsmingam siausme!
Tiesk vaivorykštėm tūkstančius gijų,
Vesk žibuokliniais tiltus visus ir mane.

Koks lakoniškas laiko trapumas,
Čia, pavasari, tavo vieta!
Jaukūs tavo žaliuojantys, rūmai,
Aplink mus - visų šypsena...

Šalikėlej guotas beržų,
Staiga prieš akis mums išnyra...
Tikiuosi, tokių švenčių daug bus,
Užtraukiam visi laimės lyrą.

Karmėlava, Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narė Regina Kabašinskienė.