KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KARMĖLAVOS SENIŪNIJOS VEIKLOS NUOSTATAI


PATVIRTINTA
Kauno rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2016 m. sausio 25 d. įsakymu
Nr. ĮS-122

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KARMĖLAVOS SENIŪNIJOS VEIKLOS NUOSTATAI