Dėl UAB „Dzūtra veiksmų didinant gyventojams kainas už buitinių atliekų išvežimą


Karmėlavos seniūnijos bendruomenės centras gavo informaciją, kad UAB „Drūtra“, teikianti Karmėlavos seniūnijojos gyventojams buitinių atliekų išvežimo paslaugas , didina paslaugų įkainius nuo 2009m. sausio 01 d. neteisėtai, negavusi Kauno rajono savivaldybės tarybos pritarimo įkainių didinimui. Numatoma teikti papildoma “sąskaitų formavimo paslauga“ taip pat turėtų būti įskaičiuoti į bendrą paslaugos kainą.

Parengta Kauno LEZ teritorijos specialiojo plano koncepcija


2008-12-30
Pranešame, kad parengta Kauno laisvosios ekonominės zonos (LEZ) teritorijos specialiojo plano koncepcija. Planuojama teritorija yra Kauno rajone, Karmėlavos seniūnijoje. Planavimo tikslai ir uždaviniai: 1) nustatyti planuojamos teritorijos erdvinio vystymo prioritetus, teritorijos tvarkymo principus; 2) parengti sprendinius atitinkančius naudmenų tvarkymui, atskirų infrastruktūros objektų vystymui, kraštovaizdžio ir kt.; 3) nustatyti planavimo lygmenis atitinkančius teritorijų tvarkymo reglamentus; 4) privačių žemės sklypų paėmimas visuomenės poreikiams; 5) miško žemės naudmenų, patenkančių į LEZ teritoriją, keitimas į kitus naudmenis.

„Kalėdų Angelo Dovana“


  • Karmėlavos seniūnijos bendruomenės centras kartu su Karmėlavos seniūnija kviečia gyventojus ir seniūnijos verslininkus dalyvauti labdaros akcijoje:
  • „Kalėdų angelo dovana“.
  • Paremkite maisto produktais skurstančius ir padovanokite žaislų bei mokymo priemonių socialiai remtinų šeimų vaikams ir vaikų globos namų gyventojams.
  • Negendantys maisto produktai ir dovanos vaikams bus renkami:
  • 2008 m. gruodžio mėn. 15-22 dienomis:
  • Karmėlavos seniūnijoje (Vilniaus gatvė 65A, Karmėlava) 8-17 val. Telef.399255
  • Ramučių kultūros centre (Centrinė gatvė 26A, Ramučiai) 10-19 val. Telef.432035.
Pasidalinkime gerumu, nes
Šv.Kalėdos -
visų šventė!


Seminaras


2008-12-09 14 val. Kauno rajono savivaldybės didžiojoje salėje vyks seminaras ,,Darnus vystymasis: teorija ar būtinybė?".

Kveičiame dalyvauti

Susitikimas su Kauno oro uosto administracija


2008-11-19d. Kauno oro uosto administracijos iniciatyva įvyko Karmėlavos seniūnijos darbuotojų ir Karmėlavos seniūnijos tarybos aktyvo susitikimas. Kauno oro uosto generalinis direktorius Arijandas Šliupas supažindino su paskutinių metų oro uosto veiklos pokyčiais, parodė šiemet pradėjusį veikti naująjį keleivių terminalą, pasidžiaugė oro uosto plėtra ir papasakojo apie planuojamus darbus. Seniūnijos tarybos nariai apžiūrėjo priešgaisrinės saugos padalinį, naują keleivių ir bagažo kontrolės sistemą.

NEMOKAMI KOMPIUTERINIO RAŠTINGUMO KURSAI


VšĮ "Idėjų centras"šiuo metu vykdo Kauno rajono seniūnijų apklausą dėl nemokamų kompiuterinio raštingumo kursų. Kursai prasidėtų kitų (2009) metų rudenį.
Norinčius dalyvauti mokymuose prašome registruotis Karmėlavos seniūnijoje iki 2008m.gruodžio 1d.(Karmėlavos mstl., Vilniaus g.65A, telef. 399255).
Karmėlavos seniūnija

Kaimo kapelų varžytuvės


Maloniai kviečiame Jus lapkričio 15 d. 14 val.
į kaimo kapelų varžytuves ,,Grok ir dainuok“.

Ramučių kultūros centre galėsite paklausyti Samylų, Babtų, Zapyškio, Rokų, Lapių ir Ramučių kaimo kapelų melodijų.

Įėjimas – šypsena ir gera nuotaika!

Kultūros namų direktorė
Asta Bagužienė

Šventė pagyvenusiems žmonėms pagerbti


2008 m. spalio mėn. 24 d.(penktadienį) 18 val.Ramučių kultūros centre organizuojama šventė Pagyvenusių žmonių dienai paminėti. Kviečiame gyventojus-vyresnius ir jaunesnius pabūti kartu.

Šventės organizatoriai- Ramučių kultūros centro kolektyvas

Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programą


UAB “FINFOAM” Biruliškių kaime (Karmėlavos sen., Kauno r. sav.) Kauno LEZ teritorijoje planuoja pastatyti ir eksploatuoti šilumos izoliacinių medžiagų gamyklą.

SUSITIKIMAS SU KANDIDATAIS Į LR SEIMĄ


2008 m. spalio 7 d.(antradienį) 18 val. Karmėlavos seniūnijos bendruomenės centras kviečia gyventojus į susitikimą su kandidatais į Lietuvos Respublikos Seimą.
Susitikimas vyks Ramučių kultūros centre.
KĄ IŠSIRINKSIME, TĄ IR TURĖSIME!
Karmėlavos seniūnijos bendruomenės centro "Židinys" valdyba

Surinktas turinys